Produktregister
Produkter » Provberedning » Uppslutning »
UltraCLAVE

UltraCLAVEHär förenas hög kvalité, stor genomströmmning av prover och QC (Qualite Controll) i ett unikt mikrovågssystem.

Kvalité
Hög kvalité på de prover som uppsluts kräver hög temperatur, högt tryck, liten förbrukning av syra och stor provmängd. UltraCLAVE hanterar temperatur över 320 grader (260 grader för teflonkärl), kontinuerligt tryck på 200 bar och en provmängd på 20 gram torrt organiskt material!

Kvantitet
Förutom att upp till 77 prover samtidigt kan uppslutas i UltraCLAVE har även den tidskrävande hanteringen av kärl och tryckkapslar eliminerats tack vare att alla provkärl laddas i en och samma tryckkammare!

QC (Quality Controll)
Avancerad kontroll och reglersystem säkerställer att uppslutningen sker exakt efter inställda parametrar. Att alla prover sluts upp i en och samma tryckkammare säkerställer också att Milestone kan garantera att samtliga prover har slutits upp i exakt samma tryck och temperaturmiljö

Tack vare den extremt höga temperaturen UltraCLAVE klarar av är även våt inaskning en möjlighet.
 


Mer information

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309

              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301
De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.

Besök Milestones hemsida
Ladda ner produktbroschyr
http://www.milestonesrl.com/
UltraCLAVE brochure.pdf (820kb)

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se