Produktregister
Gaskromatografi

Vi har ny leverantör av system för gaskromatografi. Det är DANI från Italien. VI har dessutom flexibla injektorer från CTC. Tryck på länkarna nedan för att se deras sortiment.

DANI GC

CTC GC-injektorer

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se