Produktregister
Gaskromatografi

Vi har tecknat avtal med Agilent och blivtt Channel Partner. VI har dessutom flexibla injektorer från CTC. 

För mer information så kontakta Mikael Alfredsson 0709-119309 eller Mikael.Alfredsson@kovalent.se.

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se