Produktregister
Produkter

Tillförlitliga analyser kräver bra utrustning. Kovalents strävan är att erbjuda utrustning och analysinstrument av absolut högsta kvalitet.

 
Med devisen "Harmoni mellan människa och teknik" ser vi till att vårt produktsortiment kan förena avancerad teknik med bästa användarvänlighet. Vår önskan är att du som kund känner att Kovalent är en partner och att vi har ett gemensamt mål. Har du problem så har även vi problem! Vi erbjuder därför olika typer av utbildningar, detta för att du skall kunna utnyttja din utrustning maximalt.

Kromatografi
Allt inom gaskromatografi, HPLC, GC-MS, SFC och tunnskiktskromatografi.

Spektroskopi
Circular Dichroism, Vibrational Circular Dichroism, Digital Polarimeters, FT-IR, Raman, UV-Vis-NIR samt Fluorescens

Provberedning
Analysresultat är direkt beroende av provupparbetningens kvalité. Ny teknik öppnar här också dörren till snabba och effektiva provberedningar. Vi erbjuder syrauppslutning, fastfasextraktion, SFE, mikrovågsextraktion, mikrovågssyntes m.m.

PAL Systems -Provhantering från CTC
CTC har en helt ny plattform för avancerad provhantering. Modellen heter PAL RTC. RTC står för Robotic Tool Change, dvs. den kan automatiskt byta sprutmodul och andra verktyg. PAL RTC kan nu användas som en offline arbetsstation för provberedning eller kopplad direkt till GC- eller LC-system. I PAL-serien ingår även PAL RSI, PAL LSI samt PAL-xt för GC och HPLC. CTC har nyligen utvecklat egna SPME-fibrer.

Indunstning
Parallellindunstning för alla lösningar.

Tablettanalys
En helt ny utrustning för att automatisera extraktion av aktiv substans vid kontroll av läkemedel samt frisättningsbad.

Kvicksilveranalys
Direkt kvicksilveranalys utan provupparbetning.

Pyrolys
Pyrolysutrustning från världsledaren CDS. Manuella system såväl som automatiserade lösningar.

Ljudisolering
Ljudhuvar och boxar för att minska buller. Finns för t.ex.vakuumpumpar, ultraljudsbad m.m.

Erbjudanden
Aktuella erbjudanden och saleouts.

Gasgeneratorer
Gasgeneratorer för generering av gaserna N2, H2, O2 och ren luft.

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se