Produktregister
Ultra Extraktion
    ultrawave

  • Extrahera upp till 70 prover direkt i vial utan lock
  • Fullständig spårbarhet
  • Mindre lösningsmedelsanvändning
  • Upp till 199bar och 300°C

            

_______________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se