Produktregister
Start E

Milestone Start E-mindre

  • Extrahera dina prover snabbt och simultant 
  • Fullständig spårbarhet
  • Låg lösningsmedelsanvändning

_______________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
Erik Ohlin på Stockholms-kontoret, 0709-119314

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se