Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi »
DANI GC

DANI Master GC 
Högpresterande gaskromatograf för konventionell och "Fast GC" med många optioner.

DANI Master SHS
Avancerad headspaceautosampler som använder sig av "valve and loop"-tekniken för injektion av prov.

DANI Master DHS/P&T 
Dynamiskheadspace-sampler som använder sig av "valve and loop"-tekniken för injektion av prov. Kan även användas som "Purge and Trap".

DANI Master TD
Sampler för injektion av prov via Thermal Desorption teknik.

DANI HSS 86.50plus
Headspaceautosampler som använder sig av "valve and loop"-tekniken för injektion av prov.

DANI autosamplers
Autosamplers för automatiserad injektion av vätskeprover till GC.

MasterSHS-GC
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se