Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi » DANI GC »
DANI Master GC

Master GC

Dani Master GC är en snabb och robust gaskromatograf som genom sin flexibilitet är redo för en mängd konfigurationer inom konventionell och "FastGC" analys.

300Hz datainsamlingshastighet för samtliga detektorer medger väldefinierade toppar även vid FastGC analyser och hög provgenomströmmning.

För att underlätta för användarna har instrumentet försetts med en tydlig touchscreen för inmatning och avläsning av parametrar.

Att ansluta kolonner och ferruler i en mörk ugn är inte längre ett problem tack vare en inbyggd lampa som kan belysa valfria delar inne i ugnen!

Dani Master GC är fullt kompatibel med samtliga externa injektorer från DANI t.ex.:

  • Dani Master SHS - Statisk headspace
  • Dani Master DHS - Dynamisk headspace
  • Dani Master TD   - Thermal desorption
  • HSS 86.50plus    - Statisk headspace MASTER GC+MASTER TD

Injektorer

Maximalt 3 injektorer samtidigt
Packed (PK)
Split/splitless (SL/IN)
Programmable Temperature Vaporizer (PTV)
Gas sampling valves (GSV)

Detektorer

Maximalt kan 3 detektorer vara installerade samtidigt.
FID flame ionization detector
NPD nitrogen and phosphorous detector
ECD electron capture detector
PID photo ionization detector
TCD thermal conductivity detector
mTCD micro thermal conductivity detector
FPD flame photometric detector

Mjukvara

CLARITY™ Chromatography Station från DataApex ger användaren full kontroll over metoduppsättning, datainsamling och utvärdering av data.
Drivrutiner för en mängd olika typer av instrument finns för integrering i befintlig labmiljö.

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Produktbroschyr DANI Master GC
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se