Produktregister
GC-MS

Vi har ny leverantör av massspekrometrar för GC. Det är Dani som har en modell av GC-TOF.

Dani GCMS

Time of Flight (TOF)

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se