Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi » DANI GC »
DANI HSS 86.50plus

DANI HSS 86.50plus är en enklare variant av statisk headspace injektor med valve-and-loop teknik.HSS8650

Instrumentet är en vidarutveckling av HSS86.50 som bevisats pålitlig på marknaden under mer än 20 års tid och i hundratals installationer.
Analystekniken används när matrisen inte kan injiceras direkt i GC, t.ex. fasta prover och prover med komplex, viskös eller korrosiv matris. (jordprover,plaster,oljor,fruktskal etc.)

Instrumentet har inerta och upphettade delar där provet transporteras. Detta medger extremt låg carry-over, hög reproducerbarhet och exakta mätningar.

Provkapaciteten är 44 vialer (10, 20mL) i provhållaren. Inkubatorugnen som har skakfunktion kan ta max. 6 prover för överlappning av inkuberingstider.

Funktionen MHE MultipleHeadspaceExtraction gör att man kan ta prov upp till 10 gånger från varje vial.

HSS86.50plus är kompatibel med de flesta kommersiellt tillgängliga GC på marknaden.
Instrumentet kan enkelt programmeras direkt via instrumentets panel, här kan 9st. metoder sparas.

Mjukvara

HSS 86.50Plus SW Manager är en standalone mjukvara för programmering, metoduppsättning, statusavläsning och uppsättning av provsekvenser av HSS 86.50 via PC.

CLARITY™ Chromatography Station från DataApex ger användaren full kontroll over metoduppsättning, datainsamling och utvärdering av data.
Drivrutiner för en mängd olika typer av instrument finns för integrering i befintlig labmiljö.

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Produktbroschyr DANI HSS 86.59plus
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se