Produktregister
Produkter » Provberedning »
SPE- Fasfas extraktion

Vi har ösningar från Axel Semrau (Spark Holland.) De har system för s.k. online-SPE med cartridge. Finns hela system inklusive pumpar, separationsmoduler m.m. till mindre system som kan sättas in i vilket HPLC-system som helst. De flesta systemen är idag sålda till applikationer inom Life Science, men kan även användas för t.ex. miljöprover.

Online fastfasextraktion

Ett antal olika lösningar för online fastfasextraktion

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se