Produktregister
Produkter » Provberedning »
SPE- Fasfas extraktion

Vi har ett antal olika lösningar för fastfasextraktion.

Horizon´s lösningar är främst inriktade på extraktion av organiska föreningar i vatten, samt olja i vatten. De hanterar allt från dricksvatten till avloppsvatten. Systemen vi använder från Horizon är SPE-DEX 4790 för stora volymer och när proverna är mycket smutsiga. Bygger på separation med hjälp av diskar. SmartPrep är en helt ny automatisering av fastfaskolonner. Horizon erbjuder dessutom en helt unik lösning för att torka extrakt från vatten - DryDisc.

Vi har även lösningar från Spark Holland. De har system för s.k. online-SPE med cartridge. Finns hela system inklusive pumpar, separationsmoduler m.m. till mindre system som kan sättas in i vilket HPLC-system som helst. De flesta systemen är idag sålda till applikationer inom Life Science, men kan även användas för t.ex. miljöprover.

SPE-DEX 4790

SPE-DEX 4790 för automatisering av fasfasextraktion av stora vattenprover. Hanterar upp till 8 L. Kan hantera även mycket smutsiga prover som t.ex.innehåller mycket sediment.

DryDisc

DryDiscTM består av ett PTFE-menbran som fysisk separerar vattenrester från organfas efter extraktion. Det kan separera en stor vattenfas från organfas på några sekunder! Sparar tid och pengar jämfört med användning av Natriumsulfat för torkning.

SmartPrep

SmartPrep automatiserar extraktion med fastfaskolonner. Den använder positivt tryck vilket ger mycket bättre reproducerbarhet jämfört med vakuumblock. Man kan välja ett flertal vätskor och även blanda dessa online. Har dessutom fraktionssamlare inbyggd.

Online fastfasextraktion

Ett antal olika lösningar för online fastfasextraktion

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se