Produktregister
Spektroskopi

Jasco har tillverkat insrument inom spektroskopi i över 50 år. De är helt världsledande inom området Circular Dichroism.

UV-VIS-NIR Spectrophotometer series

UV-VIS-NIR Microscope Spektrophotometers

FT-IR Spectrometers

FT-IR Microscopes

Micro Raman spectrometers

Circular Dichroism Spectropolarimeters

Vibrational Circular Dichroism Spectrometer

Digital Polarimeter

Fluorometers FP-8000 series

Portable Instruments

Spectra Manager Software

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se