Produktregister
Tablettanalys

Kovalent har sedan en tid tillbaka knutit till sig några leverantörer som specialiserat sig på tablettkontroll inom läkemedlsindustrin. Det gäller CambTEK från England och Jasco från Japan.

Rapid Extraction System

RES - Rapid Extraction System automatiserar all manuell hantering inför kontroll av aktiv substans i olika typer av formuleringar.

Frisättningsbad

Vi har Jasco´s serie av frisättningsbad i vårt sortiment

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se