Produktregister
Produkter » Tablettanalys »
Rapid Extraction System

CambTEK 1 white floor 

CambTEK har på mycket kort tid utvecklat en utrustning för att snabbt och enkelt kunna extrahera ut aktiv substans ur tabletter, kapslar, supositorier, geler, krämmer m.m.

RES - Rapid Extraction System är främst utvecklad för att underlätta för QC-avdelningar vid läkemedelskontroll eller vid utveckling av nya läkemedel.

Nitto procent av all provberedning läkemedel före analys sker idag manuellt. Detta är mycket tidskrävande, personalkrävande och ger upphov till spridning av resultat beroende på den männskliga faktorn. RES automatiserar alla dessa steg och löser snabb upp formuleringen med hjälp av turbulent flöde och vid behov även ultraljud. Den har två inbyggda självkalibrerande vågar som väger upp alla dispenseringar av vätska.

Allt sker med 6 enkla steg:

Ladda prov i flödescell

RES 1

Ladda flödescell i puck med vialer och filter

RES 2

Skanna barkod och lägg in provdata

RES 3

Ladda puckar på karusellen

RES 4

Starta extraktion av prover

RES 5

Prover färdiga för analys!

RES 6

Ladda video för att se hela processen

Se hur en tablett blir extraherad

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mats Grapne på Stockholms-kontoret, 0709-1193101
De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se