Produktregister
Produkter » Tablettanalys »
Jasco DT-810 Frisättningsbad

Jasco dissolution

Jasco DT-810 är utrustad med 8 frisättningskärl för paddlar eller korgar. Den har en rund design som gör att värmedistributionen i badet blir optimal. Den kan utrustas med ett flertal tillägg för automatiserad tablettdropp och provtagning.

Kan även kompetteras med någon av Jasco´s spektrofotometrar.

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mats Grapne på Stockholms-kontoret, 0709-1193101
De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se