Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi » DANI GC »
DANI Master SHS

DANI Master SHS är en headspaceinjektor för statisk headspaceinjektion med valve and loop teknik.

Danis förmåga att designa flexibla, exakta och innovativa headspacesystem har finslipats i över tre årtionden och har nu resulterat i Master SHS som är det senaste headspaceinstrumentet från företaget.

Timeline2

Valve och Loop tekniken är den mest pålitliga tekniken för headspaceinjektion och ger mycket reproducerbara resultat.
Den kända och exakta volymen i provloopen i kombination med väldigt exakt temperaturkontroll och ett inert system är några av egenskaperna som ger hög reproducerbarhet, minskar falska positiva resultat och minskar provförluster.

Vialkapaciteten hos autosamplern är 120 vialer (12-20-22mL), ugnen har plats för 18 vialer för maximal överlappning av inkuberingstider och ökad provgenomströmning.

Inbyggt i instrumentet finns dessa extra funktioner som komplement till konventionell headspaceinjektion:

MHE (Multiple Headspace Extraction)MasterSHS
En kvantitativ metod för prov med komplex matris där matriseffekter minimeras och en exaktare kvantifiering erhålls.

MHI (Multiple Headspace Injection)
Används för att utföra flera injektioner till t.ex. en temperaturstyrd injektor som fyllts med lämpligt sorbentmaterial.
Koncentreringen av analyterna på sorbentmaterialet ger en högre känslighet i analysen.

MDO (Method Development Optimization)
Detta läge används för metodoptimering. En vald parameter ökas succesivt efter varje injektion av samma typ av prov. Detta gör det möjlight att enkelt hitta vilka värden som passar bäst för det aktuella provet. Parametrar som optimeras kan vara t.ex. inkubatortemperatur eller inkuberingstid.

Display
Instrumentet har en tydlig och lättanvänd touchschreen för inmatning och visning av parametrar.
Via displayen kan man även sätta upp och spara metoder samt starta sekvenser.

Mjukvara
SHS Manager är en standalone mjukvara för direkt kontroll av instrumentet, användbart om man använder ett CDS som inte har stöd för Master SHS.
I SHS Manager finns full kontroll över instrumentet och möjlighet att sätta upp och spara metoder och sekvenser.

CLARITY™ Chromatography Station från DataApex ger användaren full kontroll over metoduppsättning, datainsamling och utvärdering av data.
Drivrutiner för en mängd olika typer av instrument finns för integrering i befintlig labmiljö.

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Produktbroschyr Dani Master SHS
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se