Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi » DANI GC »
DANI Master DHS/P&T

Master DHS/P&T är en dynamisk headspaceinjektor som ger mycket hög känslighet och hög produktivitet på ett enkelt och automatiserat vis.MasterDHS Instrumentet kan även användas som en "Purge and Trap" injektor.

Hög produktivitet
Systemet ger högsta produktivitet tack vare Master AS autosampler som kan kopplas in med 65 vialpositioner. Master AS kan även utföra tillsättning av standardlösning från 6 olika vialer med en 5-500µL spruta.

Bättre analytiska resultat
Att introducera större mängder vatten direkt i en GC-injektor medför problem med separation, detektion och de analytiska resultaten blir långt ifrån bra.
Master DHS har en funktion som kallas "Dew Stop" för att minimera vatten i provet att nå till GC-injektorn. Denna funktion kan även programmeras för att täcka olika typer av prov.

Hög känslighet
Tack vare en kyld fälla (-10 grader utan cryo-option) där provet koncentreras och sedan mycket snabbt värms upp får man en känslighet upp till 100ggr högre än vid konventionell headspaceinjektion.

DHS Trap2

Ingen kontaminering mellan prover
De inerta och upphettade delarna tillsammans med engångsvialer ger minsta möjliga kontamineringsrisk av systemt.

Master DHS/P&T är kompatibel med de flesta kommersiellt tillgängliga GC på marknaden.
Instrumentet kopplas in direkt med nål via GC-injektor.

Display
Instrumentet har en tydlig och lättanvänd touchschreen för inmatning och visning av parametrar.
Via displayen kan man även sätta upp och spara metoder samt starta sekvenser.
 

Mjukvara
DHS Manager
är en standalone mjukvara för direkt kontroll av instrumentet, användbart om man använder ett CDS som inte har stöd för Master DHS.
I DHS Manager finns full kontroll över instrumentet och möjlighet att sätta upp och spara metoder och sekvenser.

CLARITY™ Chromatography Station från DataApex ger användaren full kontroll over metoduppsättning, datainsamling och utvärdering av data.
Drivrutiner för en mängd olika typer av instrument finns för integrering i befintlig labmiljö.

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Produktbroschyr DANI Master DHS/P&T
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se