Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi » DANI GC »
DANI Master TD

DANI Master TD är en högpresterande Thermal Desorber med en kapacitet på 50 rör (rostfritt stål, glas och radiello).MASTER TD Thermal Desorber

Hög känslighet når systemet genom den tvåstegs desorption som utförs. Först hettas provet upp och flyktiga ämnen samlas upp och koncentreras i sorbentmaterialet i fällan som håller en låg temperatur (min. -40 grader utan cryo-option). Nästa steg är en patenterad teknik från DANI som kallas "Instant Desorption", i detta steg värms fällan upp nästan helt utan fördröjning och analyterna går på gc-kolonnen i ett mycket smalt band.

Instrumentet utför automatiskt en läcktest på rören innan de analyseras. De rör som läcker går automatiskt tillbaka till karusellen och rörets nummer loggas till en log-fil.
För att minimera kontaminering, nedbrytning och förlust av prov är rören förslutna med septum och lock som ej avlägsnas under analysen.

Master TD kan utföra överlappande analyser, detta innebär att nästa körning i Master TD kan påbörjas innan GC-körningen från föregående prov är klar.

Master Air Sampler kan användas tillsammans med Master TD för direkt provtagning av luft från omgivningen, gasflöden, provpåsar eller gastuber direkt in till fällan i Master TD. Maskinen har en massflödes-kontroller som ger högsta repeterbarhet på provtagen volym.
Master Air Sampler har tree ingångar för prov, blank och standard. Provantalet kan utökas med en "Line Selector" för att ansluta upp till tio provkanaler.
Instrumentet kontrolleras av TD Manager mjukvaran och kan programmeras till att utföra ett oändligt antal analyser.

Master TD är kompatibel med de flesta kommersiellt tillgängliga GC på marknaden.

Mjukvara

TD Manager är en standalone mjukvara för direkt kontroll av instrumentet, användbart om man använder ett CDS som inte har stöd för Master TD.
I TD Manager finns full kontroll över instrumentet och möjlighet att sätta upp och spara metoder och sekvenser

CLARITY™ Chromatography Station från DataApex ger användaren full kontroll over metoduppsättning, datainsamling och utvärdering av data.
Drivrutiner för en mängd olika typer av instrument finns för integrering i befintlig labmiljö.

__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Produktbroschyr DANI Master TD
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se