Produktregister
Produkter » Kromatografi »
HPLC

En serie av system för analytisk- och semi-preparativ HPLC med högsta prestanda. Vi erbjuder utöver detta på Online-SPE från Spark Holland samt diverse LC-moduler.

Jasco LC-4000 series - Nyhet!

Jascos nyaste serie av HPLC-system och moduler. Från semi-analytiskt till semi-preparativt inklusive UHPLC.

Spark UHPLC-system

Denna UHPLC kan hantera upp till 24 mikrotiterplattor eller 500 vialer!

Spark SPE-system and modules

Ett brett utbud av Online-SPE system byggda runt plattformen Symbios. Även moduler och alla cartridges Spark har att erbjuda med olika packmaterial.

Spark LC-moduler

De har pumpar, autoinjektorer, kolonnugnar samt moduler för automatiserad SPE.

CTC LC Injektorer

Alla LC-modeller av CTC PAL provväxlare

 

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se