Produktregister
Produkter » Kromatografi » Gaskromatografi » DANI GC »
DANI autosamplers

Autosamplers för vätskeinjektion som passar alla behov.
HT3000A
Autosampler med kapacitet för 121 vialer (2mL).

HT3000A

HT3100A
Enklare autosampler som passar vid
färre prover, max 15 vialer (2mL).

HT3100A

Båda autosamplers har en touchscreen för inmatning och avläsning av parametrar samt start/stop av analys.

Styrning kan även göras via Clarity™ eller HTA Autosampler Manager som är en stand-alone mjukvara som kan användas när aktuell kromatografimjukvara inte har stöd för HTA autosamplers.
______________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Produktbroschyr  HT3000A HT3100A
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se