Produktregister
Produkter » Kromatografi » HPLC »
Spark SPE-system and modules

Spark Holland har en unik uppsättning av system för Online-SPE. Följ länkarna för mer information om dessa. Förnärvarande är all information på engelska.

Symbiosis - How it works

Beskriver Symbiosis och ni finner även en video som visar hur allt fungerar.

Symbios Pico

Symbios Pro

Symbios Fixed SPE

XPrezzo

SPE-modules

Cartridges

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se