Produktregister
Produkter » Provberedning » SPE- Fasfas extraktion »
SPE-DEX 4790

Horizon 4790_x3_envisionHorizon har ett helt unikt system för att extrahera organiska föreningar från stora vattenprover - SPE-DEX 4790. Systemet använder Horizon´s unika SPE diskar, vilket är platta runda diskar fyllda med separations-material och omslutna av filter. De finns i formaten 47 mm respektive 90 mm och de finns med ett stort antal olika faser för att optimalt kunna separera olika typer av föreningar i rena eller mycket smutsiga vattenprover.

  • Kan hantera upp till 8 liter prov
  • Kan även hantera mycket smutsiga prover. Se exempel nedan
  • Separation av 1 liter vatten går i de flesta fall  på under 10 minuter.
  • Använder endast 10% lösningsmedel jämför med vätske/vätske extraktion.
  • 1-8 SPE-DEX 4790 kan styras från en dator
  • Finns många faser i serierna AtlanticTM discs för organiska föreningar och PacificTM discs för separation av olja i vatten

Horizon har även ett helt unikt system för att separera små vattenrester från extrat före analys med t.ex GC. Den kallas för DryDiscTM. Läs mer på denna länk.

Horizon FFSDHHorizon Dirty_sample_progression

Läs mer om alla applikationer Horizon har utveckat för separation på diskar under de senaste 20 åren här:

_______________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se