Produktregister
Produkter » Provberedning » SPE- Fasfas extraktion »
DryDisc

DryDiskDryDiscTM är en helt unik lösning för att eliminera vattenrester från extrakt innehållande lösningsmedel före analys med t.ex. GC. Det är en fysisk separation genom ett PTFE-membran, där vattnet stannar kvar på ytan och organfasen sugs igenom med hjälp av vakkum. Alternativet är oftast att torka med natriumsulfat vilket är arbetskrävande och ger upphov till många felkällor.

Fördelar med DryDisc:

  • Snabb separation av vatten från organfas - upp till 100 ml/min.
  • Oberoende av operatör för att få bästa resultat
  • Inte arbetskrävande
  • 1-8 separationstrattar kan kopplas till ett vakuumblock

DryDisc finns även i en helt automatiserad utrustning som först eliminerar vattenrester och sedan indunstar organfasen ner till önskad volym utan risk att förlora lättflyktiga ämnen. Denna utrustning heter DryVap.

_______________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se