Produktregister
Produkter » Indunstning »
XcelVap

Horizon XcelVap XcelVap är modern version av indunstare som änvänder kvävgas. Kan hantera upp till 200 ml prov och maximalt 54 rör. Den har ett antal unika egenskaper jämfört med andra kvävgasblåsare:

  • Justerbart gasflöde för att unvika kontaminering mellan prover. Man kan programera en flödesgradient över tid.
  • Kan hantera från 1 ml upp till 600 ml provrör
  • Justerbara muntycken för gasflödet. Kan även tas bort av användaren för att passa antal provrör i racken.
  • Dräneringsuttag på framsidan för att tömma vattenbad
__________________________________________________________________________________

Kontakt: Mikael Alfredsson på Göteborgskontoret, 0709-119309
              

Mats Grapne Askfelt på Stockholms-kontoret, 0709-119301

De kan även nås via epost. Skriv förnamn.efternamn@kovalent.se.
Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se