Produktregister
Kromatografi

Gaskromatografi
Nyhet - GC instrument från Agilent

GC-MS
Nyhet - Masspektormetrar från Agilent

HPLC
HPLC-system och moduler från Jasco och Spark Holland, Online fastfasextraktion från Spark Holland och injektorer från CTC.

SFC
Analytisk, semi-preparativ samt preparativ SFC rån Jasco

Clarity kromatografimjukvara
Mycket enkel och flexibel mjukvara som styr många LC- och GC-system

Provväxlare

CTC´s nya plattform för LC och GC. Fler injektorer finner du under gaskromatografi och HPLC ovan.

Tunnskiktskromatografi
Instrument och tillbehör för modern tunnskiktskromatiografi.

 

Kovalent AB, Fältspatsgatan 6, 421 30 Västra Frölunda. Tel. +46 (0)31 709 81 80, e-post: kovalent@kovalent.se